Podotherapie

De podotherapeut behandelt klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. Ook behandelt de podotherapeut huid- en nagelaandoeningen en adviseert met betrekking tot schoenen, oefeningen en preventie.

Kwaliteitswaarborging

De opleiding tot podotherapeut is een beschermde titel en BIG-geregistreerd.

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.

Ze worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Daarnaast staan onze podotherapeuten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Het onderzoek

Een podotherapeutisch onderzoek kan bestaan uit de hiernavolgende onderdelen

Afhankelijk van de klacht kunnen een of meerdere onderdelen meer aandacht krijgen:

Persoonlijke gegevens

Vragen naar de relevante persoonlijke gegevens.

Anamnese

Afnemen van een klachtgerichte anamnese.

Inspectie

Uitvoeren van een inspectie, waarbij wordt gelet op standsafwijkingen van voeten, benen en rug bij de staande en zittende patiënt en op eventuele afwijkingen aan de huid en/of nagels.

Onderzoek

Onderzoek naar de houding met behulp van een statische drukmeting.

Palperen

Palperen van de relevante anatomische structuren.

Functieonderzoek

Uitvoeren van een functieonderzoek van de voeten en enkels en, op indicatie, van de knie, de heup en de rug. Hierbij worden de beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten nagegaan, en kunnen spiertesten en pijnprovocaties worden uitgevoerd.

Looppatroon

Analyseren van het looppatroon: hierbij wordt gekeken naar het totaalbeeld van het lopen, zoals naar de afwikkeling van de voet, de bewegingsuitslag in de knie, heup en romp. De beoordeling vindt plaats op grond van de ‘klinische blik’ van de podotherapeut en/of de dynamische drukmeting.

Schoeninspectie

Diagnose

Formuleren van de podotherapeutische diagnose, inclusief de (vermoedelijke) oorzaak van de klachten.

Behandelplan

Opstellen van een podotherapeutisch behandelplan.

Bespreken

Bespreken van de podotherapeutische diagnose, behandelplan en mogelijkheden met de patiënt.

Uitvoeren

Uitvoeren van het behandelplan na overeenstemming met de patiënt.

Behandelmethoden

De podotherapeut is zeer breed opgeleid en beheerst het hele scala aan behandelmethoden van klachten. In de praktijk zal het zo zijn dat allerlei factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van klachten zoals biomechanische, neurologische en orthopedische factoren. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het bepalen van de therapie en het uit te voeren behandelplan in het geval zolen en/of orthesen zullen moeten worden gemaakt. Verder spelen (sport)schoenen een zeer belangrijke rol en deze zullen ook worden beoordeeld en indien nodig zullen schoenadviezen worden gegeven. Een podotherapeut is tevens opgeleid om in de schoen modificaties aan te brengen en hij/zij kan adviezen verstrekken voor het laten aanpassen van schoenen.

Contact info

Email

info@podocentrumamsterdam.nl

Telefoon

020 - 227 88 88

Praktijk

Spanderswoudstraat 96
1024 LE Amsterdam (Noord)